, Centre de Projecció Tèrmica (CPT). Universitat de Barcelona, España