, Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal-lúrgica, Universitat Politécnica de Catalunya, España