Detalles de autor

Lianes, L., Departament de Ciencia deis Materials i Enginyeria Metallúrgica, E.TS.E.i.B., Universitat Politécnica de Catalunya, España